Voor wat betreft de activiteiten die in de Haandert plaatsvinden is er een onderscheid te maken in wekelijkse en incidentele activiteiten. In het verlengde hiervan beschikt SGT dan ook over een aantal vaste en incidentele huurders.

Diverse verenigingen komen voor hun wekelijkse repetitie naar de Haandert. Uiteraard maken zij voor hun concerten en voorstellingen ook gebruik van de aanwezige faciliteiten.

Vaste huurders zijn :
Zangensemble 'De Tegelse Hofzangers'
VV de Boereraod
Harmonie Sempre Avanti
Fotoclub AFT
Toneelvereniging Tosjopa
Reumapatientenvereniging Venlo e.o.
Katholieke Bond voor Ouderen (KBO)
Kunstencentrum Venlo
Seniorenkoor Caecilia
VG de Beerpiep
Mannenkoor Excelsior
V
ocaal Ensemble Quint
Stabiliteitstraining Carli Bongaerts
Huis van de Wijk "De Haandert"
VG de Oeles

haandert