Therapiebad Ulingshof

Therapiebad Ulingshof is eigendom van de Mytylschool en is op de eerste plaats voor deze leerlingen bedoeld.

Therapiebad Ulingshof is eigendom van de Mytylschool / Onderwijs Buitengewoon en is op de eerste plaats voor deze leerlingen bedoeld. Daarnaast is het bad tevens toegankelijk voor ambulant begeleide kinderen. Dit zwembad, dat voorheen bekend stond onder de naam Zorgbad
Auxiliatrix, is op initiatief van de Stichting renovatie Zorgbad Auxiliatrix en met financiële steun van de gemeente Venlo, in 2007 geheel gerenoveerd.
Door deze renovatie biedt het therapiebad unieke mogelijkheden aan personen met een lichamelijke beperking en is het bad zeer geschikt om in te bewegen en oefeningen te doen.

WIE KUNNEN VAN HET BAD GEBRUIK MAKEN?

Op tijden dat de Mytylschool geen gebruik maakt van het zwembad kan er worden les gegeven aan mensen

die vanwege gezondheidsredenen extra beweging in het water wensen of nodig hebben. Te denken valt aan mensen met:

Reuma, Hart- en vaatziekten, Obesitas, Revalidatie indicaties, Andere gezondheidsklachten.

Het is geen zwembad waar je een kaartje voor kunt kopen!

Na aanmelding wordt u ingedeeld in een groepje, dat wekelijks op een vast tijdstip zwemt. Indien er geen plaats

vrij is wordt u op de wachtlijst geplaatst.

In het zwembad mogen maximaal 15 personen tegelijkertijd zwemmen, waardoor er alle ruimte is voor persoonlijke aandacht. De groepen worden begeleid door zweminstructrices die ervaring hebben met het lesgeven

aan mensen met lichamelijke beperkingen.

Verenigingen

Naast de kinderen van de Onderwijs Buitengewoon, waar het bad op de eerste plaats voor bedoeld is, maken de volgende groepen ook gebruik van het therapiebad:

  • PSW
  • Vie Curi
  • Adelante
  • De Zorggroep

Op dit moment maken al meer dan 500 mensen gebruik van het zwembad. Tevens hebben we een groep kinderen met een beperking welke, wij klaarstomen voor een diploma.

Speciale eigenschappen

* De temperatuur van het water is 33 graden Celsius; een weldaad voor de spieren.

* De bodem van het bad is in hoogte en schuinte verstelbaar, waardoor de deelnemers alle oefeningen op de juiste hoogte kunnen uitvoeren.

* De trap beweegt mee met de vloer, waardoor ook mensen die wat moeilijker ter been zijn gemakkelijk het water in kunnen lopen.

* Voor mensen die helemaal op een rolstoel zijn aangewezen zijn voorzieningen getroffen om met een tillift-systeem vanuit de kleedruimte naar het bad te gaan en zo voorzichtig in het water met stoel of brancard in het water kunnen worden gelaten.

Ook kunnen zij na het zwemmen op een douchebrancard of douchestoel douchen.

* Toiletvoorzieningen zijn ook toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking en voorzien van een tillift-systeem.

* Daarnaast is het bad voorzien van een “sterrenhemel” en muziekinstallatie om de juiste sfeer te creëren.

* De gezellige koffieruimte geeft gelegenheid tot onderling contact na het zwemmen

 

De organisatie

De verhuur van het Therapiebad Ulingshof, buiten de schoollessen,

is in handen van de Stichting Gemeenschapsaccommodaties Tegelen (SGT). Het spreekt voor zich dat er regelmatig controles plaatsvinden, opdat voortdurend aan alle wettelijke eisen wordt voldaan.

 

Heeft u interesse of wenst u meer informatie?

Neem dan contact op met:
Therapiebad Ulingshof Venlo

Ulingshofweg 24A
5915PM Venlo
077-3512222

 

Scroll Up